Enligt Jornal de Negócios kommer kontakter att inledas under de kommande veckorna med potentiella investerare, såsom vägoperatörer och internationella infrastrukturfonder, för att slutföra försäljningen under sommaren.

Försäljningsvärdet kan överstiga 400 miljoner euro, eftersom de senaste transaktionerna i Europa inom motorvägssektorn gjordes för 12 till 15 gånger EBITDA-värdet, och eftersom EBITDA förväntas överstiga 35 miljoner euro för detta år innebär detta en värdering av koncessionshavaren på minst 420 miljoner euro.

Värderingen kan dock vara högre, eftersom den organiska tillväxten förväntas drivas av trängsel på VCI, den alternativa rutten, och eftersom man förväntar sig att dra nytta av en förlängning av koncessionsperioden om några år på grund av Covid-19, vilket potentiellt kan överstiga kontraktet för den 27-åriga koncessionsperioden som skulle löpa ut 2034. Dessutom motiverar koncessionshavaren sina utsikter med BNP-tillväxt och familjeinkomster över det nationella genomsnittet i den regionen.

Sedan 2011 har AEDL haft en årlig trafiktillväxt på 12 %, med nuvarande nivåer som ligger 40 % över nivåerna före pandemin.