Lagen om nettovinst för biologisk mångfald trädde i kraft i februari.

Krediter: Unsplash; Författare: @dominikpearce;

Om livsmiljöer förstörs för bostäder, vägar eller annan utveckling måste likvärdiga livsmiljöer återskapas på plats eller någon annanstans och måste ge en 10-procentig ökning av den biologiska mångfalden, snarare än att bara ersätta det som har gått förlorat.