Initiativet kommer från behovet av att bekämpa den psykiska krisen bland unga, och plattformarna är gratis för alla familjer i Kalifornien, oavsett inkomst eller sjukförsäkring.