I ett uttalande avslöjade Alentejos regionala vinkommission (CVRA) att den kommer att närvara vid evenemanget, där regionen i år representeras av 21 producenter och 160 viner i provningen.

"I år kommer Alentejo att stå i spetsen för detta evenemang", framhöll CVRA och betonade att för första gången kommer även Alentejos regionala byrå för främjande av turism (ARPTA) att delta i initiativet.

En "allians" för att, "förutom vinerna, även lyfta fram den utmärkta vinturismen i regionen", säger vinkommissionen.

När det gäller CVRA, påminde kommissionens ordförande Francisco Mateus, kommer detta att vara det 16:e året som man deltar i ProWein.

Mässan, som anses vara "den största i världen" på detta område, är "alltid ett mervärde att i ett internationellt skyltfönster visa upp det bästa som produceras i Portugal inom vinsektorn".

"Med tanke på att både producenter och andra 'intressenter' är närvarande vid dessa evenemang är vårt mål att stärka regionens ryktbarhet, både när det gäller våra viner och utbudet av vinturism", förstärkte Francisco Mateus.

År 2023 hade evenemanget 6 000 utställare från 60 länder och tog emot 49 000 besökare från 141 olika nationaliteter.