Den brittiska regeringen har avslöjat att färre portugiser registrerade sig med social trygghet 2023 än 2020 (6 664) när restriktioner relaterade till Covid-19-pandemin orsakade en abrupt nedgång i den portugisiska invandringen till Förenade kungariket.

Registrering för social trygghet, som är obligatorisk för att kunna arbeta eller få socialt stöd i landet, är ett sätt att beräkna demografiska flöden.

Värdet för 2023 motsvarar en minskning med 44% jämfört med de 7 941 portugisiska registreringarna 2022, vilket upprätthåller en kraftig nedgång sedan 2019.

Den europeiska invandringen till Storbritannien har också minskat sedan landets utträde ur Europeiska unionen inleddes 2016.

Idag släpptes också de senaste uppgifterna om Europeiska unionens medborgarregistreringssystem [EU Settlement Scheme, EUSS], som räknade 506 440 ansökningar från portugisiska medborgare fram till den 31 december 2023 för att få uppehållstillstånd.

Av dessa fick 278 600 portugiser en permanent uppehållstitel, 170 990 en provisorisk titel och 56 840 fick sina processer avvisade eller ogiltigförklarade.

Antalet ansökningar motsvarar inte antalet portugisiska medborgare som är bosatta i Förenade kungariket, vilket uppskattas till cirka 450 000, eftersom vissa ansökningar upprepas.