Med anledning av den internationella civilskyddsdagen, som firas den 1 mars, kommer Lissabons kommunfullmäktige(CML) att kl. 9.30 i stadshuset främja en åtgärd för att öka medvetenheten bland befolkningen om risken för tsunami, riktad till församlingarna Santa Maria Maior och Misericórdia.

Denna åtgärd kommer att omfatta en offentlig presentation av Tsunami Warning and Alert System i Tagus flodmynning, med närvaro av Civil Protection rådgivare, Ângelo Pereira (PSD).

"En evakueringsövning kommer att följa, med aktivering av en ljudsignal (siren), planerad att starta kl. 11:30 och utsändning av ljudsignaler från tsunamivarning- och varningssystemet i cirka 10 minuter", sade han.

Tsunamivarningssystemet i Tejos flodmynning installerades ursprungligen i Praça do Império i Belém, där två övningar redan har genomförts för att testa beredskapsgraden, med aktivering av sirenen, i november 2022 och i november 2023.

CML fortsätter implementeringen av detta system vid floden i staden Lissabon, som är utsatt för risken för tsunami, och har nu slutfört implementeringen i Ribeira das Naus, mellan Cais do Sodré och Praça do Comércio, som täcker församlingarna Saint Mary Major och Mercy.

Den 26 november 2022 presenterade CML varningssystemet för tsunamier i Tejos flodmynning, med installation av sirener i Praça do Império och Ribeira das Naus samt fastställande av evakueringsvägar.