Även om det väntas regnigt väder, förväntas mars månad överlag bli varmare än vanligt.

Enligt prognoser från det portugisiska institutet för hav och atmosfär(IPMA) väntas nederbördsvärden över det normala (1 till 30 mm) för regionerna North och Center under den första och fjärde veckan (från 26/02 till 25/03 och från 18/03 till 24/03). För den inre södra regionen (1 till 10 mm), under veckan 04/03 till 10/03 och för hela territoriet (1 till 10 mm), under veckan 11/03 till 17/03.

För genomsnittliga veckotemperaturer förväntas värden under det normala (-1 till -0,25°C) för det inre av territoriet, under den 1:a veckan i mars.

Under den andra veckan är det inte möjligt att identifiera förekomsten av statistiskt signifikanta upp- eller nedgångar. Under den tredje och fjärde veckan väntas värden över det normala (+0,25 till 1°C) för kustnära områden och för nästan hela landet.