Detta värde motsvarar en ökning med mer än 72 miljoner jämfört med 2022. De spenderade i genomsnitt 8,6 miljoner euro per dag förra året.

Bland portugisernas favoritspel finns skraplotter, med en försäljningsvolym på 1 836 miljoner, 122 miljoner mer än 2022. Euromiljoner och Placard är också bland de mest populära men har minskat sedan 2021.

När det gäller Euromillions, som omsatte 514 miljoner 2023 jämfört med 568 miljoner 2022, motiverar SCML nedgången med "förlusten av spelarnas regelbundna spelvanor" och "frånvaron av långa naturliga cykler som driver nivåer av jackpottar för belopp över 100 miljoner euro". Det nya Eurodreams-spelet pekas också ut som en möjlig faktor till kraschen.

Försäljningen av Santa Casa-spel börjar närma sig de värden som noterades före pandemin. Under 2019 uppgick bruttoförsäljningen till 3.360 miljoner euro.