Analysen visade att företag verksamma inom koldioxidsnåla sektorer, inklusive förnybar energi, batterilagring och grön finansiering, tillförde 74 miljarder pund till Storbritanniens ekonomi.

Gröna jobb visade sig vara bättre betalda, med en genomsnittlig nettonoll-lön på 44 600 GBP.