Sedan 2015 har Trees for the Future-programmet restaurerat en sammanlagd yta på mer än 41 000 hektar i nio länder, från Senegal och Mali till Tanzania och Kenya.

Credits: Unsplash; Författare: @aiokr;

På mindre än 10 år har programmet återställt en uppskattad sammanlagd yta på mer än 41 000 hektar, vilket är ungefär sju gånger så stort som Manhattan.