Stamceller från näsan och broskceller erhölls från andra patienter som genomgått andra ingrepp, och dessa replikerades och kombinerades med polykaprolakton (PCL) för strukturellt stöd samt ett speciellt bläck tillverkat av levande celler för att göra luftstrupen eller luftstrupen.

Credits: Pexels;

Ingreppet utfördes på St Mary's Hospital i Seoul på en kvinna i 50-årsåldern som förlorat en del av sin luftstrupe under en operation för att avlägsna sköldkörteln.

Den unika 3D-skrivaren, som utformats efter över ett decennium av forskning och tester, tillhandahölls av företaget T&R Biofab

.