Sepsis är ett tillstånd där kroppen inte reagerar korrekt på en infektion. Det kan utvecklas till septisk chock, som kan skada lungor, njurar, lever och andra organ.

När skadan är allvarlig kan den leda till döden, med uppskattningsvis 11 miljoner sepsisrelaterade dödsfall över hela världen varje år.

Credits: Bild från leverantör; Författare: Client;

Med denna nya dubbla strategi kombinerade forskarna de unika molekylära signaturerna för sepsis med AI-verktyg för att förutsäga risken för organsvikt och död hos en person

.