I debatten om programmet för den XXIV:e konstitutionella regeringen, i parlamentet, svarade Luís Montenegro på Rui Rochas uttalande om att de mål som fastställts i Demokratiska alliansens (AD) makroekonomiska scenario för ekonomisk tillväxt mellan 2024 och 2028 "kommer att uppfyllas".

"Jag tror till och med att vi 2024 kommer att ha möjlighet att överträffa det mål som vi fastställde i vårt scenario. Särskilt eftersom vi utgick från vad som fanns i statsbudgeten och som förutsågs av den tidigare regeringen och som, ur den synvinkeln, var mindre optimistisk än vi när det gäller ekonomins beteende", sade han.