Under ledning av professor David Filipe tog studenterna ansvar för att förbereda och servera en utsökt måltid som imponerade på alla deltagare.

Det främsta syftet med lunchen var att samla in pengar till skolans välbehövliga nya golv i elevernas gemensamma rum. Genom generösa bidrag från RCEPI-medlemmar och deltagare samlades 400 euro in, vilket förde skolan närmare förverkligandet av denna viktiga förbättring.

En höjdpunkt under evenemanget var närvaron av Francisco Soares, chef för Pinheiro e Rosa Schools Group, som hedrade tillfället som en speciell gäst. Hans närvaro underströk ytterligare vikten av samarbete med lokalsamhället för att stödja utbildningsinstitutioner.

Richard Thorpe, ordförande för RCEPI, beundrade elevernas utmärkta insatser och kommenterade: "RCEPI stöder alltid det lokala samhället, och det är en verklig glädje att bevittna talangen och engagemanget hos eleverna här på Estoi School. Den värme och gästfrihet som vi har mötts av gör att vi inte bara känner oss välkomna, utan också omfamnade av skolgemenskapen. Det är stunder som denna som påminner oss om vad vi kan uppnå tillsammans."


Framgången med denna insamlingslunch visar inte bara på solidariteten inom Estoi utan belyser också det varaktiga partnerskapet mellan RCEPI och Estoi School. Sådana initiativ är ett bevis på kraften i kollektiva åtgärder för att främja positiv förändring i samhällen.

Om du vill veta mer om hur Rotary hjälper samhället är du välkommen att kontakta oss info@rotaryestoipalace.org, www.rotaryestoipalace.org.