ICNF gjorde förtydligandet efter miljöaktivisten Cláudia Sils varning om att en uppsättning av ZEC:s förvaltningsplaner för Algarve innehåller "allvarliga fel" genom att sjöhästarna i Ria Formosa har utelämnats.

De planer som är föremål för samråd "kommer att gälla i 10 år", varnade Cláudia Sil, som företräder icke-statliga miljöorganisationer i den gemensamma förvaltningskommittén för naturparken Ria Formosa (PNRF) och i den regionala samordnings- och utvecklingskommittén (CCDR) i Algarves regionfullmäktige. Enligt Claúdia har sjöhästen "allvarliga bevarandeproblem som kräver specifika och brådskande skyddsåtgärder". Miljöaktivisten påminde alla om att sjöhästen är listad som en utrotningshotad art av vilda djur och växter enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter.

ICNF har erkänt att "sjöhästen, en symbolisk art för PNRF, inte ingår i dessa bilagor", men de anger att den är "skyddad enligt lagdekret nr 38/2021 av den 31 maj, som godkänner den rättsliga ordningen för skydd och bevarande av vild flora och fauna och de naturliga livsmiljöerna för arter som förtecknas i Bern- och Bonnkonventionerna". Dessutom noterade den offentliga institutionen att arten har "ett skyddssystem för vissa arter som inte omfattas av bilagorna till dessa konventioner, men som kräver skyddsåtgärder".