OS:s nya Field Boundary-skikt på kartor täcker landsbygd och hedmark i hela Storbritannien. Det visar hur fältgränserna ser ut och skiljer till exempel mellan stenmurar och häckar.

Förändringarna syftar till att stödja naturbaserade lösningar för markförvaltning, koldioxidredovisning och beslutsfattande.

Peak District National Park planerar att använda de nya Field Boundary-data för att spåra förändringar i landskapet, vilket hittills bara har varit möjligt genom att granska satellitbilder eller göra platsbesök.