Guds ödmjuke tjänare fann ett sätt att avböja denna värdighet genom att rekommendera den helige Theodorus som den mest kapable, men vägrade att dela den mödosamma delen av ämbetet. Påven bad honom därför att bli den apostoliske ärkebiskopens följeslagare, assistent och rådgivare, en uppgift som Adrian villigt tog på sig.


När han reste genom Frankrike med Sankt Theodorus stoppades han av Ebroin, den svartsjuke borgmästaren i palatset, som fruktade att kejsaren av öst hade gett dessa två personer, som var hans födda undersåtar, något uppdrag till förmån för hans anspråk på de västra kungadömena. Adrian stannade länge i Frankrike, i Meaux och på andra platser, innan han fick tillåtelse att fortsätta sin resa. Sankt Theodorus utnämnde honom till abbot i klostret SS.

Credits: PA; Författare: PA;

Peter och Paul, senare kallat St Austin, nära Canterbury, där han undervisade i de lärda språken och vetenskaperna. Han hade illustrerat denna ö med sin himmelska lära och sina dygders lysande exempel under trettionio år, när han gick bort till vår Herre den 9 januari år 710. Hans grav var berömd för sina mirakel, vilket munken Joscelin försäkrar oss, citerad av William av Malmesbury och Capgrave, och hans namn finns med i de engelska kalendrarna.