Den första att reagera var ordföranden för Liberala initiativet, Rui Rocha, som klassificerade de åtgärder som lagts fram av Luís Montenegro som ett "tillkännagivande av de fyra I:na".

För Rui Rocha är det första I:et "obekvämt" eftersom "den skattesänkning som såldes som en 'skattechock'" trots allt inte är en sådan "minskad ambition".

Å andra sidan sa Rui Rocha att minskningen "är otillräcklig", eftersom den översätts till vinster på två eller fem euro per månad för varje skattebetalare.

Ett annat jag var för orättvisa eftersom för IL-ledaren "de som är över 35 år kommer inte att omfattas av vissa åtgärder" och bör inte diskrimineras av den anledningen.

Slutligen ansåg Rui Rocha att det var ett "illusoriskt" förslag eftersom det ger idén att det finns en stor skattesänkning, vilket i verkligheten inte händer, men han antydde att IL inte kommer att rösta emot det.

Mariana Mortágua, samordnare för Bloco de Esquerda, började med att varna för att de prognoser som vissa medier lagt fram är felaktiga eftersom de omfattar den minskning av IRS som godkänts av den tidigare PS-regeringen och som redan ingår i den nuvarande statsbudgeten.

"Allt som PSD-regeringen gör är att lägga 200 miljoner ovanpå 1 330 miljoner" som redan finns i den nuvarande budgeten, hävdade blockkoordinatorn och ansåg att Montenegros verkställande "har gjort hela skattereformen mer orättvis och mer fokuserad på de övre skikten", vilket gynnar högre löner.