Villan kallas Somma Vesuviana och förstördes delvis och begravdes av samma utbrott som täckte staden Pompeji år 79 e.Kr. men ligger på bergets norra sluttningar, den plats där Augustus sägs ha dött.

För närvarande grävs Somma Vesuviana ut av ett team av japanska forskare från University of Tokyo som har arbetat i området sedan 2022