Studien, som leddes av forskare från Carnegie Institution for Science i Stanford, USA, analyserade data från så långt tillbaka som 1979 för att identifiera trender i vindstyrka.

Mellanvästern i USA, Australien, Argentina, Centralasien, Sydafrika och Sahara pekades ut som idealiska platser för vindkraftverk på grund av sin kombination av hög effekt och låg säsongsvariation.