Evenemanget samlade en stor grupp bekanta ansikten och nya vänner, vilket skapade en dynamisk atmosfär som var mogen för samarbete och kontakter. Deltagarna deltog i livliga diskussioner, delade med sig av värdefulla insikter, utbytte idéer och lade grunden för spännande framtida samarbeten. Energin i rummet var påtaglig och skapade en miljö som präglades av kreativitet, innovation och målinriktad handling.


Lunchen fungerade också som en föregångare till en spännande workshop den 15 maj med titeln "Develop Your Skills", som kommer att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina färdigheter inom två nyckelområden.


1. Bättre användning av sociala medier, under ledning av Emma Wilson, den visionära grundaren av Big Sister Social Media.

2. Improving Your Presentation Skills, under ledning av Sheena Rawcliffe, en framstående offentlig talare och presentatör.


Workshopparna äger rum onsdagen den 15 maj kl. 10.00-13.00Kit 'n' Caboodle Alcantarilha.


För frågor och registrering, vänligen kontakta oss på portugalcharitychat@gmail.com

Antalet platser är begränsat, så reservera din plats redan idag!