Vi talar om de böcker som har utsatts för censur och som inte finns tillgängliga någonstans att läsa. Enligt PIA:s blogginlägg avslöjades det att cirka 39 delstater i USA hade aktiv lagstiftning om bokförbud 2023, med 113 lagförslag som ytterligare introducerades under året.


Det som är chockerande är att de flesta av invånarna i dessa delstater inte kände till någon lagstiftning om censur av böcker och var övertygade om att det inte borde finnas några bokförbud. Så hur kommer det sig att USA är ett av de största länderna som har infört ett landsomfattande förbud mot böcker, och vilken agenda tjänar landet genom att göra det? I de följande avsnitten kommer vi att ta en djupare titt på de frågor som varje bokälskare har angående bokförbud.


De mest förbjudna böckerna från 2012 till 2022

Bok

Författare

Mest utmanade böcker i

Kapten Kalsong

Dave Pikey

2012-13

Den absolut sanna dagboken för en deltidsindian

Sherman Alexie

2014

På jakt efter Alaska

John Green

2015

Den här sommaren

Mariko Tamaki

2016

Tretton skäl till varför

Jay Asher

2017

George

Alex Gino

2018-20

Könsmässigt queer

Maia Kobabe

2021-22


De vanligaste orsakerna bakom bokcensur i USA och globalt är omnämnandet av s*xuella teman som r@pe, inc*st, övergrepp mot dr*g, våld och LQBTQIA+-innehåll. De flesta böcker som öppet talar om olika sexuella läggningar, tar upp frågor om kroppsbild, könsidentitet med mera censureras eftersom många är rädda för att de kan bidra till ett normaliserat beteende kring sådana ämnen. HBTQIA+ är redan ett mycket känsligt ämne som väcker oro och diskussioner utifrån olika perspektiv och moraliska influenser.


Det finns också mångfacetterade frågor bakom bokcensur, till exempel skillnader i politiska och religiösa åsikter, kulturell känslighet, moraliska och etiska frågor och flera andra kontroversiella ämnen som ekonomiska intressen, nationell säkerhet, allmän säkerhet etc. Ett av de största skälen till att införa censur på dessa böcker är att skydda barn och unga vuxna från sådana tunga genrer. Dessa genrer kan påverka unga sinnen i fel riktning om de får fri tillgång till dem.


Största bokförbuden genom tiderna

Bok

Författare

Förbjuden i

Det blåaste ögat

Toni Morrison

2007

Ut ur mörkret

Ashley Hope Perez

2015

Maus: En överlevares berättelse

Art Spiegelman

1997

Om möss och människor

John Steinbeck

1937

Att döda en härmtrast

Harper Lee

1960

Kritiska insikter: Tjänarinnans berättelse

Margaret Wood

1960

Djurfarmen

George Orwell

1960

Avslutning

Globalt sett återspeglar bokcensuren ett brett spektrum av motiv, inklusive visionen att skydda unga läsare, upprätthålla moraliska normer för att dämpa eventuella politiska och kulturella kontroverser, eventuella rasistiska likgiltigheter och mycket mer. Även om skälen bakom censuren i olika regioner kan variera, är slutresultatet detsamma - en balans mellan yttrandefrihet och en brinnande önskan att förhindra kontroverser.