I en uppsättning rapporter om "ekonomi för katastrofförebyggande och beredskap i medlemsstater och länder i Europeiska unionen", som publicerats av Världsbanken (i ett projekt som genomförts i partnerskap och finansierats av Europeiska kommissionen) anges att "2023 var det hetaste året någonsin, med katastrofer över hela Europa som kostade mer än 77 miljarder euro".

Enbart i Portugal uppgick kostnaden för skogsbränderna 2023 till 3,77 miljarder euro och täckte ett bränt område på 36 498 hektar, enligt beräkningarna från denna internationella finansinstitution.

Trots detta var antalet hektar mark som brann i landet förra året jämfört med det årliga genomsnittet av skogsbränder sedan 2006 62% mindre, och Portugal är det sjunde landet i Europeiska unionen (EU) med minst skador orsakade av bränder (efter Sverige, Polen, Kroatien, Ungern, Nederländerna och Slovenien).

I ett uttalande betonar Världsbanken att "Europa värms upp snabbare än någon annan kontinent och är mycket sårbart för de växande riskerna i samband med klimatförändringarna", och har under de senaste decennierna registrerat "överväldigande - och växande - förluster och förstörelse på grund av klimatrelaterade katastrofer".

Därför behöver EU, enligt den internationella finansinstitutionen, "smarta investeringar för att stärka motståndskraften mot katastrofer, anpassning och finansiering av insatserna mot klimat- och katastrofrisker".

Särskilt eftersom "de beräknade kostnaderna för att inte agera i ett scenario med hög uppvärmning kan uppgå till 7 procent av EU:s BNP [bruttonationalprodukt]", varnar Världsbanken.