Enligt den prognos som publicerats av det portugisiska samhället för allergologi och klinisk immunologi (SPAIC) kommer resten av landet mellan den 17 och 23 maj att befinna sig i en låg till måttlig situation med pollen i atmosfären.

Till skillnad från Lissabon, Setúbal, Beira Interior, Alentejo och Algarve, i regionerna Trás-Os-Montes, Alto Douro, Entre Douro, Minho och Beira Litoral, förväntas pollenkoncentrationen förbli låg till måttlig under helgen på grund av den "atmosfäriska tvätt" -effekten, orsakad av nederbörd, som förväntas inträffa i dessa regioner.

SPAIC tillägger att pollenkoncentrationen kommer att stiga igen under hela veckan, i takt med att väderförhållandena förbättras.