Det är enligt klimattankesmedjan Ember.

Enligt Ember

ökade den globala efterfrågan på el under 2023, men detta mer än väl kompenserades av nya vind- och solinstallationer

.

Credits: Unsplash; Author: nuno-marques;

Kina var ledande och stod för 51 procent av den nya globala solkraftsproduktionen och 60 procent av

den nya globala vindkraftsproduktionen.