Man tror att samma metoder skulle kunna användas på andra saltvattensarter med ekonomiskt värde och har potential att öka hållbara fångstkvoter för befintligt förvaltad fisk

.

Credits: Getty Images; Författare: Reinhard Discherl;

1980 ledde urskillningslösa fiskemetoder till att fångstmängderna sjönk kraftigt, vilket hotade arterna, den marina näringsväven, fiskarnas försörjning och regionens kök

.

Marina miljövårdare ingrep och nu är bestånden starkare än någonsin

.