I ett tal till journalister i republikens församling efter ett möte med infrastrukturminister Miguel Pinto Luz och ministern för parlamentariska frågor Pedro Duarte, förklarade Alexandra Leitão, socialdemokraternas parlamentariska ledare, att de åtgärder mot lokalt boende som Miguel Pinto Luz tillkännagav i fredags, den 10:e, är "mycket oroande".

"Vi är rädda för att återkallandet av dessa åtgärder, underlättandet av överförbarheten av registreringen av lokalt boende och slutet på bidraget, kommer att ha en omedelbar effekt på att ta bort hus från marknaden för bostäder i vissa delar av landet, såsom Lissabon och Porto".

Socialdemokraterna klargjorde också att de inte håller med om den planerade "flexibiliteten i hyrorna", eftersom de anser att "skyddet av hyresgäster är absolut nödvändigt".

Trots meningsskiljaktigheterna betonade Alexandra Leitão att hennes parti är öppet för att förhandla med regeringen om det nya åtgärdspaketet för bostäder, särskilt när det gäller förenkling och förbättring av stödet.