Och dessa små partier "kan anta långtgående strategier baserade på desinformation", varnar Iberifier i sin rapport "Disinformation consumption patterns in Portugal and Spain".

Forskarna konstaterar att i Portugal, "trots att polariseringen är historiskt låg och det inte förekommer några avsiktliga, medvetna och omfattande desinformationskampanjer, finns det skäl till oro på grund av ett socialt medielandskap som domineras av små, mer radikaliserade partier som kan anta långsiktiga strategier baserade på desinformation".

Det är de "yngre grupperna som visar större avstånd från nyheter och i synnerhet de lågutbildade" och dessa "förhållanden kan bidra till polariseringen av det portugisiska samhället", heter det också i rapporten.

Enligt uppgifter om förtroendet för nyheter litade 60 procent av de portugisiska ungdomarna mellan 18 och 24 år på medierna 2015, en siffra som steg till 65 procent i åldersgruppen 25-34 år.

År 2023 sjönk dessa procentandelar till 52% i åldersgruppen 18-24 år och 48% i åldersgruppen 25-34 år, där det lägsta värdet registreras.

"Negativa beteenden kring nyheter, såsom aktivt undvikande av nyheter och förlust av intresse, är vanligare inte bara bland yngre människor utan i synnerhet bland de fattigaste och minst utbildade, en aspekt som vi tror har en särskild inverkan på den potentiella tillväxten av polarisering i båda länderna", enligt dokumentet.

Iberifier integrerar 23 iberiska forskningscentra och universitet, de portugisiska, Lusa, och spanska nyhetsbyråerna, EFE, och "faktakontrollanter" som Polígrafo e Prova dos Factos - Público, från Portugal, och Maldita.es och Efe Verifica, från Spanien.