Almina, som innehar koncessionen för gruvorna i Aljustrel (Beja), har gjort en investering på 11 miljoner euro för att bygga en ny sekundär ytkrossanläggning som kommer att minska stoftutsläppen. Almina förklarar: "Företaget ersätter därmed den installation som fanns för 16 år sedan och bygger en ny, mer kompakt och effektivare enhet".

Den nya sekundärkrossningen, som är placerad "11 meter under den tidigare", gör det också möjligt för Almina att förkorta de yttre transportbanden "med 264 meter, vilket minskar antalet punkter där stoft sprids". Almina noterade i noten att den tidigare sekundära krossanläggningen var belägen "i en 'layout' fördelad på tre byggnader" som var förbundna "genom transportband" och intill tvättanläggningen. I jämförelse, fortsatte han, upptar den nya anläggningen nu "endast ett befintligt täckt utrymme" och ligger 90 meter längre bort från riksväg 261 och, "följaktligen", från staden Aljustrel.

Almina, koncessionsbolaget i Alentejo som producerar koppar, zink och bly och har mer än 1 2000 anställda, har sagt till Lusa i ett uttalande att installationen av denna nya enhet gjorde det möjligt att bibehålla "den installerade utvinningskapaciteten som licensierats av TUA - Single Environmental Title och SIR - Responsible Industry System, på 7 008 000 ton/år" samtidigt som "höga underhållskostnader" sänktes.