Efter ett möte med ministern för ordförandeskapet försvarade Paulo Muacho "förstärkningen av de mänskliga och tekniska resurserna", nämligen tolkar för att hantera efterfrågan på invandrare och köerna till tjänsterna.

I vad som var regeringens sista möte med parlamentariska grupper för att höra förslag om migrationspolitiken visade Livre sig vara villig att samarbeta, så länge de principer man försvarar accepteras.

"Vi kommer att invänta resultaten av dessa konsultationer från regeringen", sade suppleanten, som sa att han förväntade sig att regeringen skulle hålla möten med icke-statliga organisationer, inklusive föreningar som försvarar invandrares och minoriteters rättigheter.

Parallellt är det nödvändigt med "ett gemensamt arbete med lokala myndigheter för att integrera invandrare", tillade parlamentsledamoten, som bekräftade sitt motstånd mot den europeiska pakten om migration och asyl.

Livre anser att pakten har en politik som är felaktig, "ofta omänsklig och till och med grym", sade Muacho, som försvarade sök- och räddningspolitiken i Medelhavet och skapandet av "ett internationellt humanitärt pass" som ger snabbare stöd till flyktingar.