Rutten, som kallas "PR5 ABF - Entre Aldeias" (Paderne, Albufeira), är ett initiativ av Almargem Association, med stöd av Albufeira kommun.

Den korta nya rutten passerar genom de tre kommuner som deltar i UNESCO:s kandidatprojekt för kulturarv, Algarvensis Geopark.

"I Albufeira är PR5 ABF - Entre Aldeias en sju kilometer lång rutt som börjar i Paderne och går genom flera bördiga flodslätter, omgivna av de mest varierande träden och byarna med de typiska och utmärkande dragen i regionen", förklarar kommunen i ett uttalande.

På en av sluttningarna längs rutten kan man se alluviumet från Alte- och Algibre-bäckarna. Den senare har en öst-västlig riktning.

Algibre Flexure motsvarar en thrust, en förkastning längs vilken de äldsta kalkstenarna från nedre jura (201 - 174 miljoner år sedan) överlappar de yngsta kalkstenarna från övre jura (163 - 145 miljoner år sedan).

När rutten går vidare till högre topografiska positioner kan man se de hydrauliska kalkstensformationerna i Loulé och Peral.

Alla de bergarter som syns längs rutten har bildats av sediment som på olika djup avsattes på Tethyshavets botten, som senare gav upphov till Atlanten.

"Detta är ytterligare ett bevis på kommunen i diversifieringen av turismen, stärka sin position som ett turistmål för vandringsälskare, starta struktureringen av vandring i Algarve och naturturism som en framträdande turistprodukt i kommunen", betonade ordföranden från Albufeira kommunfullmäktige, José Carlos Rolo.