Lagförslaget presenterades av PCP:s parlamentariska ledare Paula Santos. Ledamoten påpekade att "på många arbetsplatser, både inom den offentliga och den privata sektorn, kvarstår användningen av osäkra anställningar och har under vissa omständigheter ökat".

"Vi kan inte acceptera att jobb och funktioner som är permanenta, som är nödvändiga, har ett osäkert förhållande: det måste vara ett effektivt anställningsavtal som ger stabilitet och garanterar rättigheter. Det är detta vi föreslår: ett fast jobb måste motsvaras av ett effektivt anställningsavtal", sade hon.

Paula Santos meddelade också att PCP kommer att föreslå en begränsning av användningen av tillfälliga anställningar, och påpekade att partiet känner till många situationer där tillfälliga företag används för att fylla permanenta roller.

"Lösningen kan inte vara att använda sig av bemanningsföretag, utan det måste ske genom direkt anställning av de arbetstagare som behövs för att utföra samma funktioner", försvarade hon sig.

PCP:s perspektiv, fortsatte Paula Santos, är att "begränsa användningen av bemanningsföretag och alternativet är att, när det finns ett behov av dessa funktioner, göra det genom att anställa de arbetstagare som behövs, med permanenta kontrakt".

"Detta är målen för våra initiativ: att bekämpa osäkra anställningsförhållanden och garantera stabilitet och rättigheter", betonade hon.