"I april 2024 var det totala antalet "permitteringssituationer" med ersättning (normal koncession, i enlighet med bestämmelserna i arbetslagen) 9 212", säger sammanfattningen som utarbetats av strategi- och planeringskontoret (GEP) vid ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet

Jämfört med föregående månad var det en minskning med 1 615 "permitteringsbetalningar" (-14,9%) och jämfört med samma period förra året var det en ökning med 3 543 betalda betalningar (62,5%).

När det gäller antalet företag som befinner sig i denna situation visar uppgifter från Social Security att förmåner i april betalades ut till 575 arbetsgivare.

Detta är det lägsta värdet sedan november förra året och motsvarar en minskning med 9,9% totalt, efter maximalt 638 i mars, men 271 fler företag (89%) än i april 2023.

Enligt GEP beviljades 5 390 personer arbetstidsförkortning, medan 3 822 personer beviljades förmåner enligt systemet för tillfälligt upphävande av kontrakt.

Den "permittering" som föreskrivs i arbetslagstiftningen innebär en tillfällig minskning av den normala arbetsperioden eller ett upphävande av anställningsavtal som genomförs på initiativ av företag i en krissituation.

Enligt arbetsrätten har permitterade arbetstagare med tillfälligt upphävda anställningsavtal rätt till en månatlig ersättning som motsvarar två tredjedelar av den normala bruttolönen, med en garanti på minst värdet av den nationella minimilönen (820 euro år 2024) och högst tre gånger minimilönen.