Det framgår av modeller från Yale School of the Environment i USA, vars forskning är den senaste i raden av studier som belyser den potential som återförvildning har för att åtgärda klimatet.

Genom att beta och böka skapar bisonoxar förutsättningar för att en rad växt- och djurarter som binder koldioxid ska trivas.