En cirkulär ekonomi har blivit en nyckelmodell i ländernas strävan att skydda miljön och samtidigt främja ekonomisk tillväxt, och huvudsyftet är att återanvända och återvinna befintliga material och produkter så länge som möjligt.

I en studie jämfördes EU-länderna utifrån fem kategorier: produktion och konsumtion; avfallshantering; sekundära råvaror; konkurrenskraft och innovation; ekologisk hållbarhet och motståndskraft.

Även om olika länder utmärkte sig i olika kategorier ledde Italien rankningen med 45 poäng, följt av Tyskland med 38 poäng och Frankrike med 30 poäng.