En äldre person som hade lidit av typ 2-diabetes i 25 år har inte tagit insulin på 33 månader efter att ha genomgått en regenerativ ö-cellstransplantation.

Diabetes, i synnerhet typ 2-diabetes - den form som kan utvecklas under livet på grund av dåliga kost- och livsstilsval - är en av de vanligaste icke smittsamma sjukdomarna på jorden.

Kina är en av världens "hotspots" för diabetes, med 140 miljoner människor som inte kan tillverka sitt eget insulin och därför drabbas av njurproblem, blindhet, amputation och hjärt- och kärlproblem.