Överjakten under 1920- och 1930-talen ledde till att dessa majestätiska jättar övergav sina ursprungliga vatten i Argentina.

Trots att de är upptagna på IUCN:s rödlista som "utrotningshotade" beräknas det finnas 50.000 sei-valar i en global population som trendmässigt ökar.