För Portugals del omfattar listan 111 läkemedel från läkemedelsföretag som Generis och Sandoz, som måste dras tillbaka eller vars marknadsföring inte bör tillåtas. Beslutet fattas av gemenskapens verkställande organ efter en rekommendation från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA, i den engelska akronymen).

Enligt ett uttalande från den verkställande myndigheten i EU handlar det om EMA:s bedömning av Synapses generiska läkemedel, efter en begäran från den spanska läkemedelsmyndigheten, som drog slutsatsen att det inte fanns några eller otillräckliga uppgifter för att "påvisa bioekvivalens", vilket sker när två läkemedel frisätter samma aktiva substans i kroppen i samma takt och i samma utsträckning under liknande förhållanden.

Bryssel understryker att EMA "konstaterade att de tester som Synapse Labs utfört på dessa generiska läkemedel inte uppfyllde EU:s strikta krav för att visa att de är likvärdiga med referensläkemedel".

I samförstånd med de 27 medlemsstaterna betonas i uttalandet att de nationella godkännandena för försäljning kommer att upphävas tills tillverkarna kan tillhandahålla giltiga och tillförlitliga uppgifter för att visa likvärdighet, det vill säga "tillhandahålla uppgifter som visar att generiska läkemedel frisätter samma mängd aktiv substans i kroppen som referensläkemedel".