I

en rapport från Mental Health America 2023 konstaterades att många ungdomar i Michigan med klinisk depression inte fick någon behandling för psykisk ohälsa

.

Credits: envato elements; Author: @Wavebreakmedia;

Eleverna "ser redan en stor skillnad i sina akademiska studier" och forskning visar att närvaron av en tränad hund sänker barnens stress och främjar en positiv inställning till inlärning

.