I april 2024 fortsatte bankvärderingarna av bostäder i Portugal att uppvisa en betydande tillväxt, vilket återspeglar motståndskraften och dynamiken på den nationella fastighetsmarknaden.

Medianvärdet för bankvärderingen av bostäder var 1 596 euro per kvadratmeter (euro/m²), vilket motsvarar en ökning med 16 euro (1%) jämfört med mars, det högsta värdet någonsin. Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) har bankvärderingarna ökat oavbrutet under fem månader i rad.

I årstakt ökade bankvärderingen av hus med 7,04%, den största ökningen sedan november 2023. Lägenheter noterade ett medianvärde på 1.769 euro/m², en ökning med 6,1% jämfört med april 2023. När det gäller hus var medianvärdet 1.248 euro/m², en ökning med 9,8% jämfört med samma månad föregående år.


Högsta priserna

På lägenhetsmarknaden var de regioner som uppvisade de högsta värdena Stor-Lissabon (2.338 euro/m²) och Algarve (2.092 euro/m²), medan Centrum noterade det lägsta värdet (1.215 euro/m²). Den autonoma regionen Madeira utmärkte sig med den största ökningen på 19,5% jämfört med föregående år, vilket kan jämföras med Algarve som bara ökade med 1,2%.

Stor-Lissabon, Algarve, Setúbalhalvön, Alentejo Litoral och den autonoma regionen Madeira uppvisade taxeringsvärden som var betydligt högre än landets median.

På bostadsmarknaden är trenden inte särskilt annorlunda. Återigen var det Stor-Lissabon (2.289 euro/m²) och Algarve (2.185 euro/m²) som hade de högsta värdena, medan Centro (963 euro/m²) och Alentejo (1.052 euro/m²) hade de lägsta värdena. Madeira uppvisade också en anmärkningsvärd tillväxt på 16,7%, medan Algarve uppvisade den lägsta ökningen på 3% jämfört med föregående år.

INE:s analys visar att Stor-Lissabon, Algarve, Setúbalhalvön, Alentejo Litoral och den autonoma regionen Madeira uppvisade taxeringsvärden som var betydligt högre än landets median. Regioner som Alto Alentejo, Beiras och Serra da Estrela samt Alto Tâmega och Barroso uppvisade däremot betydligt lägre värden.