Kommunstyrelsen godkände med majoritet, vänsterblocket röstade emot, att lägga ut ändringen av urbaniseringsplanen för Vale de Santo António på offentligt samråd, undertecknad av stadsbyggnadsborgarrådet Joana Almeida från koalitionen Novos Tempos (PSD/CDS-PP /MPT/PPM/Aliança), med ändringar från PCP och Medborgare för Lissabon (CPL).

För Joana Almeida är ändringen av urbaniseringsplanen Vale de Santo António "en viktig dag för staden" eftersom den innebär att ett "förfallet" och bortglömt område återställs och att Lissabon får "ett nytt grannskap i staden", i församlingarna São Vicente, Beato och Penha de França.


Planändringen innebär att "2.400 nya bostäder ska byggas för uppskattningsvis 6.000 invånare" och att "en total byggyta på cirka 300.000 kvadratmeter [m2]" ska uppföras för "bostäder, handel, service" och "varav 50.000 m2 för undervisning, socialt stöd och sportutrustning".

Borgmästaren betonade i förslaget att "främjande av prisvärda hyresrätter" ingår i referensvillkoren, med "möjligheten att öka det kommunala allmännyttiga bostadsbeståndet i syfte att påverka prisvärda hyresprogram som främjas av kommunen, och att bosätta familjer och unga i detta område".