I ett uttalande avslöjade säkerhetsstyrkan att av dessa 475 arresteringar var 180 för trafikbrott, nämligen 91 för att ha kört under påverkan av alkohol och 89 för att sakna lagligt körkort.

47 personer greps också för brott mot egendom (stöld, rån och bedrägeri), 25 misstänkta för narkotikahandel, 12 för innehav eller handel med förbjudna vapen och sju för våld i hemmet.

Mer än 4.007 individuella doser narkotika beslagtogs också, liksom 51 vapen - 32 skjutvapen och 19 eggvapen - antingen som en försiktighetsåtgärd eller efter gripanden för innehav av eller handel med förbjudna vapen.

När det gäller trafikolyckor registrerades under samma period 1.121 olyckor som resulterade i 356 skadade - sex allvarligt skadade och 350 lindrigt skadade - och ett dödsfall.