"Tanken är, i praktiken, att återuppta ett förslag som avbröts och som redan hade diskuterats före pandemin", sade kommunens ordförande, Carlos Pinto de Sá (CDU), i uttalanden till Lusa-byrån.

Enligt borgmästaren avser CDU-ledningen att återuppta processen med presentationen av förslaget vid den kommunala ekonomi- och turismkommissionen under juni månad, innan ämnet tas till fullmäktigemötet.

"Vi vill som sagt starta processen i juni, så att vi kan lyssna på de berörda och utarbeta ett förslag, förmodligen i september, som vi kan lägga fram för fullmäktige och kommunstyrelsen", betonade han.

Pinto de Sá påminde om att innan diskussionen om avgiften avbröts hölls utfrågningar med de sektorer som var involverade i ämnet, och betonade att återupptagandet av processen innebär att "lyssna igen på en grupp intressenter på detta område".

På frågan från Lusa om huruvida turistskatten, som ska skapas, kan träda i kraft senare i år, svarade kommunens ordförande att det verkar "stramt, särskilt eftersom det kommer att bli förhandlingar".

"Men jag skulle vilja att beslutet fattas i år", sade han och vägrade dock att peka ut värden eftersom han anser att det "är för tidigt" och för att undvika spekulationer.

Enligt borgmästaren är tillämpningen av turistskatten i denna Alentejo-kommun "inte bara rättvis utan absolut nödvändig och nödvändig", för att "stärka den kommunala kapaciteten att reagera" på den ökade turismen i Évora och dess effekter.