Trots sjunkande inflation återhämtade sig inte hushållens konsumtion under första kvartalet, utan sjönk med 0,4% jämfört med föregående kvartal. De offentliga utgifterna var också 0,4 procent lägre än under föregående kvartal, enligt data.

Efter ett svagt andra halvår 2023 steg bygginvesteringarna markant med 2,7% under kvartalet, medan investeringarna i maskiner och utrustning sjönk med 0,2%.

Positiva bidrag kom också från utrikeshandeln. Under första kvartalet ökade exporten av varor och tjänster med 1,1% jämfört med föregående kvartal.