Innovationen bygger på ett biologiskt nedbrytbart "insektslim" tillverkat av ätbar växtolja, som efterliknar vissa växters naturliga försvarssekret.

Ämnet fungerar som ett spraybart flugpapper som fångar små skadedjur men lämnar större nyttoinsekter som bin opåverkade.

I tester på den västra blomstrimman - som angriper 500 arter av grönsaker, frukt och prydnadsväxter - fångades 60 procent av insekterna inom två dagar efter besprutningen.