Han var först en soldat och krigsveteran som vände sig till Gud och antog den kristna tron när han mirakulöst befriades från sitt fängelsestraff. Han ägnade hela sitt liv åt att ta hand om föräldralösa barn, ge barn utbildning och hjälpa sjuka.


Han grundade den reguljära prästorden Somaschi i syfte att hjälpa föräldralösa barn, barn och fattiga. Hieronymus dog i Somaschi nära Bergamo år 1537, vid 51 års ålder.