Snæfellsjökull är en glaciärtäckt vulkan på västra Island. Den tros vara omkring 700 000 år gammal, men aktivister säger att med den nuvarande avsmältningstakten kan den försvinna helt och hållet inom ett halvt sekel.

Credits: Getty Images; Författare: Hugo Abad;

I syfte att placera

klimatkrisen i centrum för det isländska presidentvalet den 1 juni försökte de få med Snæfellsjökulls glaciär på valsedeln. Även om de i slutändan inte lyckades samla in tillräckligt många underskrifter till stöd för nomineringen, säger aktivisterna bakom kandidaturen att det bara är början.