Vi kunde alla ge många exempel på hur vi hade hjälpt människor på olika sätt och vi mådde riktigt bra. När det var dags för meditationsdelen av samlingen fick vi veta att nyckelorden som vi skulle fokusera på var "ta emot" och "tro". När vi började gräva djupare började det gå upp för oss att om vi ville växa och utvecklas känslomässigt krävde dessa två ord mer eftertanke.


Värdighet

Vi kom fram till att tro handlar om att acceptera att vi är värda något, att vi förtjänar kärlek och acceptans, inte bara från vår omgivning utan även från oss själva. Vi är bra på att erbjuda kärlek till andra, men hur bra är vi på att ta emot den? Ännu mer än så, hur skickliga är vi på att älska oss själva? Är det ens en del av vårt inre landskap att älska och acceptera oss själva för den vi verkligen är?

När vi väl tror på vilka vi är och uppskattar vår rätt att bli älskade och accepterade av oss själva, då uppstår frågan hur vi omsätter detta i handling. Vi kan börja med något så enkelt som att ta emot komplimanger och arbeta för att sätta vår mentala hälsa och vårt välbefinnande i första rummet. Du har till exempel haft en hektisk vecka på jobbet och blivit inbjuden till en fest. Trots att det är ett trevligt gäng vänner som du kommer bra överens med är du helt slut efter en hektisk vecka. I stället för att komma med en ursäkt för att du inte kan komma är du sann mot dig själv och dem och förklarar att du behöver tid för dig själv för att ta hand om dig själv och låta ditt inre byggas upp igen. När andra ser att vi behandlar oss själva på ett vårdande sätt och är sanna mot oss själva, då börjar de också agera på det sättet mot oss, eftersom vi är modeller för hur vi vill bli behandlade.


Ta emot

När acceptansen av oss själva blir en del av vår dagliga rutin är det dags att ta itu med begreppet "ta emot". Att ta emot kan innebära att vi tillåter oss själva att ta emot hjälp, att göra aktiviteter som vi tycker om och som ger oss en känsla av tillfredsställelse.

Det är intressant att vi ofta ger andra det vi själva skulle vilja få: att vara ett lyssnande öra, att välja genomtänkta presenter, att stärka någons självkänsla, att ge dem beröm. Men vem gör det åt oss? Jag skulle vilja föreslå att vi kan det till att börja med. Vi kan börja praktisera detta för oss själva, så frön av att ta emot från oss själva, och sedan kommer vi att få en vana och börja kunna ta emot från andra.

Jag lämnar dig nu för att plantera de frön som resonerar och vårda plantorna för att skapa en trädgård av självkärlek och acceptans.

Jag önskar dig en verkligt magisk månad.


Author

Sally saw Angels as a child and could occasionally see and feel people who had passed over. This ability grew as she got older and she now gives readings, as well as channelling Ascended Masters. She often works with Mary Magdalene and channels information from Lord Kuthumi. She is available for readings and spiritual development sessions both online and in person (heaven2heart). 

Sally Hinchcliffe