Data som publicerats av Federal Statistics Office ger en blandad bild av konsumtionen i Tyskland, där ekonomer hoppas att stigande löner och förbättrade framtidsutsikter kommer att öka utgifterna.


Landets inflationstakt, som harmoniserats för att jämföras med andra ekonomier i euroområdet, har ökat under de senaste två månaderna efter att ha minskat från de tvåsiffriga topparna i slutet av 2022 och uppgick till 2,8 procent i maj.