Preliminära uppgifter om bruttonationalprodukten (BNP) från Cabinet Office visade att Japans ekonomi krympte med 2,0 procent i årstakt under januari till mars jämfört med föregående kvartal, vilket var snabbare än den nedgång på 1,5 procent som väntades enligt en Reuters-enkät bland ekonomer.

Utfallet innebär en kvartalsvis minskning med 0,5 procent, jämfört med en nedgång med 0,4 procent som väntades av ekonomer.

Den privata konsumtionen, som står för mer än hälften av den japanska ekonomin, sjönk 0,7 procent, mer än den prognostiserade nedgången på 0,2 procent. Det var det fjärde kvartalet i rad med nedgång, den längsta sviten sedan 2009.